top of page

יתוש - החרק שגורם לתמותה הגבוהה בעולם

מדוע היתוש הוא הגורם מספר אחת לתמותה בעולם?

יתוש הוא חרק בעל גלגול מלא, זאת אומרת שמחזור החיים שלו בנוי מביצה, זחל, גולם ובוגר.

היתוש גדל במקורות מים למעט זבוב החול אשר ההביטט שלו הוא במחילות שחופרים שפני הסלע, גרבילים, פסמונים ומריונים.

עובדה מעניינת היא שרק נקבת היתוש עוקצת על מנת לשאוב דם, ולא סתם מוצצת על מנת להציק לנו אלא מוצצת גם כי זה מקור החיים לאחריה.

ללא מנת דם נקבת היתוש לא תוכל ליצור ביצים להמשכיותה בעולם.

היתוש הזכר אינו עוקץ על מנת לשאוב דם, אלא הוא ניזון מצוף הפרחים ומקורות אחרים אך לא דם.

בזמן שנקבת היתוש עוקצת היא בעלת פוטנציאל להעביר מחלות רבות.

מחלות כגון קדחת הנילוס המערבית, מלריה, דנגי, צ'יקונגוניה ודלקת קרום המח הם חלק המחלות הנמנות אשר היתוש יכולה להעביר.

איך נקבת היתוש מעבירה מחלות אם היא רק מוצצת דם ולא להיפך?

כשנקבת היתוש מוצצת דם היא מחדירה את החדק שלה ומפרישה 2 חומרים, אחד חומר מאלחש, אשר גורם לאזור להרדם ולא להרגיש את העקיצה והשני הוא חומר נוגד קרישה על מנת שהדם לא יקריש בזמן שהיא שואבת אותו.

בזמן שהיא מחדירה את שני החומרים הנ"ל ישנה אפשרות שהעבירה את גורם המחלה לתוך סירקולציית הדם בגוף הקורבן.

ישנם בארץ כ 3 סוגים עיקריים של יתושים, כולכית מטרידה היא המצויה ביותר בארצינו המוכרת גם בשם קולקס.

אדס הוא הסוג השני הנפוץ בארץ אשר אחד מזניו מוכר גם בתור טיגריס אסייני, אשר קל מאוד לאבחן שמדובר ביתוש הנ"ל היות וגופו שחור ויש לו נקודות לבנות על כל חלקי גופו כולל הרגליים.

הסוג השלישי נקרא אנופלס, אשר הוא לא נפוץ בארץ יותר מדי, יתוש אנופלס הוא בעל פוטנציאל העברת מחלת המלריה.

כיום לא ידועים על מקרי עקיצה אשר העבירה את המלריה בארץ ישראל. קל יחסית לזהות את יתוש האנופלס, אבל הבעיה העיקרית היא שקל לזהות אותו בזמן שהוא בשלבי הזחל שלו, כאשר יתוש האנופלס נושם דרך פתחי נשימה בצידי גופו כזחל ושאר המינים נושמים דרך סיפון בקצה גופם. תנוחת זחל יתוש האנופלס תהיה מאוזנת על פני המים היות והוא צריך לנשום אויר אטמוספרי.

תופעת היתושים היא מטרידה ביותר, במיוחד בימי הקיץ. רוב היתושים הם פעילי יום אך ישנם גם סוגים מסויימים שהם פעילים בשעות בין הערביים והערב.

למדביר ישנם מספר שיטות הדברה כגון ריסוס קירות וצמחיה, ערפול, קוטלים, רשתות כילה וחומרי דחיה.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page