top of page

מילון מונחים

מזיקים – פרוקי רגליים ומכרסמים אשר מוגדרים לפי חוק ההדברה אשר מטרידים במראה או מזיקים לרכוש או מעבירים מחלות.

 

פרוקי רגליים – המערכה הגדולה ביותר בממלכת בעלי החיים, יותר מכל מיני בעלי החיים ביחד, כשמונים אחוז מכל בעלי החיים בעולם.

 

נגיף – וירוס, טפילים זעירים בעלי חומר גנטי, נגיפים המועברים על ידי פרוקי רגליים נקראים ארבו- וירוסים. לדוגמא נגיף קדחת הנילוס.

 

חיידק – מיקרואורגניזם חסר גרעין תא ואברונים, מתרבה בעצמו על ידי חלוקה בכל 20 דקות לערך. אינו זקוק לפונדקאי כמו נגיף. לדוגמא חיידק טיפוס הבהרות.

 

חד תא – אורגניזם שכל כולו תא יחיד המכיל גרעין תא מוגדר, בשונה מאורגניזם רב תאי שמספר התאים בגופו רב מאוד. רק הגדולים מבינם נראים לעין לא מזוינת.

 

תולעת – בעל חיים השייך לקבוצת חסרי החוליות. קיימים תולעים מימיים או יבשתיים, טורפים וטפילים. אינם חרקים.

 

זחל – דרגה צעירה של חרקים שאינם הגיעו לבגרות מינית. אצל חרקים בעלי גלגול חסר הזחלים נראים כמו הבוגרים. אצל חרקים בעלי גלגול מלא הזחלים נראים שונה לחלוטין מהבוגרים ואינם ניזונים מאותו מזון כמו הבוגרים וגם העדפת מקום התפתחות שונה.

 

וקטור – מזיק הגיינה, בעלי פוטנציאל לפתוגנים.

 

אופרטוניסט – סתגלני, מנצל הזדמנויות.

 

אומניבור – אוכל כל. למשל תיקנים בשעה של חוסר מזון אוכלים את נשל השלד החיצוני, אבק, טיח ואפילו תיקנים וחרקים אחרים.

 

גלגול חסר Hemimetabola – מחזור פרוק רגליים ללא גולם. ביצה > זחל (נימפה) > בוגר.

 

גלגול מלא Holometabola – מחזור פרוק רגליים כולל גולם. ביצה > זחל (לרווה \ לרוה \ לרבה) > גולם > בוגר.

 

חסר גלגול – מביצה בוקע חרק דומה לבוגר. מתנשל אך לא עובר גלגולים. (דג כסף, זנבזיף כספי)

 

בעלי מנדיבולה – חרקים, סרטניים, רבי רגל ונדלים.

 

בעלי כוליצרה – עכבישניים ואקריות.

 

קוטיקולה   exoskeleton– כסות הגוף. שלד חיצוני של פרוק רגליים, עשוי ברובו כיטין תומך מייצב את הגוף, משמש כמגן על האיברים הפנימיים וגם מפני התייבשות ואיבוד מים. לאחר תהליך התנשלות, הנשל הופך למקור מזון זמין.

 

סיגמנטים  segments– חלוקה לפרקים.

 

סימטריה בילטרלית – סימטריה דו צדדית אשר קיימת אצל כל פרוקי הרגליים.

 

המוצל – חלל גוף המכיל את האיברים הפנימיים, חלק ממערכת דם פתוחה. אצל פרוקי הרגליים הדם לא זורם בורידים. המולימפה זורמת סביב האיברים הפנימיים על ידי משאבות שריר בתנועה מעגלית חד כיוונית ostium.

 

המולימפה – מהווה מאגר מים אצל החרק, מכילה יונים, מולקולות ותאים, יוצרת לחץ הידראולי אשר משפיע על מערכת הנשימה, ויסות החום וההתנשלות. מלבד זאת גם יוצרת תקשורת כימית בין הרקמות, הורמונים, תרכובות הדרושות לקיום החיים וגדילה ועוד.

 

לב דורסלי – לב גבי. הלב אצל פרוקי הרגליים נראה כצינור בחלק האחורי של גופם.

 

זאולוגיה – תורת בעלי החיים

 

לרווה \ לרוה \ לרבה – זחל בגלגול חסר. הרבה אנשים מתבלבלים בין תולעת לזחל. אך מהותם שונה. זחל הוא שלב ביניים בין ביצה לבין בוגר, כל עוד תולעת היא מהות של חיה בצורה תולעת מהוולדה עד יום מותה. דוגמאות לחרקים בעלי גלגול חסר: תיקנים, פשפשים, חגבים, פשפש המיטה, טרמיטים, (קרציות ואקריות – פרוקי רגליים בעלי גלגול חסר).

 

נימפה – זחל בגלגול מלא. נימפות דומים לבוגרים אך ללא בגרות מינית עד שלב בוגר, ניזונים מאותו מזון של הבוגרים ומתאכסנים באותו הביטט (מקום התפתחות מועדף). דוגמאות לחרקים בגלגול מלא: פרעוש, יתוש, זבוב, נמלה, חיפושית, צרעה, עש, תהלוכן האורן.

גולם – בגלגול מלא, השלב האחרון לפני הפיכה לבוגר. בשלב זה החרק לא ניזון. ישנם שני סוגי גלמים, גולם חנוט obtect , אשר האיברים דבוקים לגוף, ויש גולם פתוח exarate – אשר האיברים אינם דבוקים לגוף הגולם. בשלב הגולם הרקמות עוברות ארגון מחדש והאיברים מתפתחים.

הביטט – מקום התפתחות מועדף על הפרוק רגליים מבחינות טמפרטורה, לחות, מסתור, מקורות מזון ומים.

בעלי מנדיבולה Mandibulata  – בעלי לסתות. קבוצה מפרוקי הרגליים אשר גפי הפה שלהם מנדיבולה. לענייננו, חרקים וסרטניים. לסת נושכת ו\או חותכת.

בעלי כליצרות Chelicerata  – לענייננו, עכבישניים ואקריות אשר גפיה הפה שלהם כליצרה \ כליצרטה. חסרי מחושים.

טריכאות \ טרכאות – נשימה בצינורות, חמצן ופחמן דו חמצני בדיפוזיה. הטריכאות מגיעות לכל מקום בגוף ויוצרות טרכאולות. ככל שהחרק קטן כך העברת החמצן יעילה יותר.

פרוסומה – הראש גפי הפה בחלק אחד, קרוי גם ראשחזה אצל בעלי כליצרות. פרו = קדמי, סומה = גוף. קדמת הגוף.

רגלי בחנין  pedipalpi  -אצל עקרביים זוג רגליים אלו משמשות בעיקר להליכה אך גם צבתות אלו משמשות לתפיסת טרף.

ראש – כולל מוח, איברי חישה, עיניים \ עיניים מורכבות, גפי פה.

חזה  thorax– כולל רגליים, וכנפיים למי שיש. משמש לתעופה, קפיצה (חגב, פרעוש),ריצה (תיקנים) הצמדות, צייד (גמל שלמה), שחיה, חפירה, נשיאה, השמעת קול (צרצר לדוגמא).

בטן – איברי עיכול, מערכת נשימה (טריכאות) ורבייה.

גפי פה – דוגמאות : לועסות – תיקנים , חגבים.

                           דוקרות מוצצות – יתושים, פרפרים.

                          לועסות מלקקות – דבורת הדבש.

                          מסננות יונקות – זבוב הבית.

 

כנפי חפיה – זוג כנפיים אשר לא מיועדות לתעופה, אלא להגנה נוספת על הכנפיים הקיימות וכסות הגוף (כגון מיני חיפושיות)

 

הורמון התנשלות (אקדיזון) ecdysone – הורמון המפעיל את תהליך ההתנשלות.

 

הורמון נעורים juvenile hormone - נוכחות הורמון זה קובעת אם תהיה התנשלות או לא. כשאין נוכחות הרמון זה הגיע זמן ההתנשלות.

 

פוליפוד polipod  - זחל רב רגלי. בעליי רגליים בחזה ורגליים מדומות בבטן. (מאפיין פרפראיים וחלק מהדבוראיים)

 

אוליגוליפוד oligolipod  - זחל בעל רגליים בחזה ללא רגליים מדומות בבטן. (מאפיין חיפושיות)

 

אפוד apodous   - זחל ללא רגליים כלל. נקרא רימה או רימות. (מאפיין זבובים, חלק מדבוראים וחיפושיות נוברות)

 

חביונה – מעטה גוף זחל הזבובים העילאיים, בתוכה מתפתח הגולם.

 

Atrium – שסתום פתחי הנשימה. החרק יכול לשלוט בכניסת ויציאת האוויר מהטריכאות \ טרכאות.

 

מע"מ – מערכת עצבים מרכזית. מערכת ונטרלית, בטנית. (מערכת עצבית גבית אצל יונקים)

 

התנשלות – תהליך הגדילה של פרוקי רגליים. כרוך בשינויים חיצוניים ופנימיים (מטמורפוזה), ההתפתחות נעשית במחזורי גלגול ובין שלב לשלב התנשלות. השלד החיצוני (קוטיקולה) לא גדלה ביחס לגוף החרק בשלבים הצעירים ואינו מאפשר גדילה לכן בתהליך ההתנשלות נוצרת שכבת שלד חיצוני רכה מתחת לשלד החיצוני הקיים, החרק מתנפח באמצעות לחץ אויר והידראולי של ההמולימפה וסודק לאורך כל גופו את השלד החיצוני הקיים, יוצא מהקוטיקולה הישנה, מנפח את עצמו כמה שיכול על מנת ששכבת השלד החיצוני החדש תתפוס את צורתו החדשה הגדולה יותר ומתקשה בתהליך הנקרא בירוס (סקלרוטיזציה), וככה בעצם גודל משלב לשלב עד שלב הגולם בגלגול מלא או שלב הבוגר בגלגול חסר. בתהליך ההתנשלות מתרחשים שינויים נוספים כגון הוספת איברים, התפתחות אברי רבייה, מאפשרת להפטר מטפילים מסויימים וגם ייצור איברים שנקטעו כגון מחוש או רגל.

ממשק הדברה משולב IPM - בהרחבה בקישור

bottom of page