top of page

מידע מקצועי בנושא הדברת מזיקים 

תמיד טוב לדעת, מידע מקצועי בנושא הדברת מזיקים

 

בדף זה תוכלו למצוא מידע מקצועי אודות כל אחד מהמזיקים התברואיים היכולים להמצא בדירה, בבית , בנין משותף ועוד.

ליקטנו מידע נרחב אודות עולם המזיקים התברואיים, בפרט חרקים ומכרסמים המוכרים לאדם בתור מזיק שפוטנציאל הפגיעה שלו בהעברת מחלות לאדם, פגיעה במזון, פגיעה ברכוש ומטרד.

העברת מחלות לאדם יכולה בפוטנציאל להעשות על ידי כמה מיני חרקים ומכרסמים, כגון: יתוש - בעל פוטנציאל העברה של מעל 20 מחלות מתוכן מלריה, זיקה, צ'יקונגוניה, דנגה (דנגי - לפי חלק מהמחקרים) ועוד.

פרעוש בעל פוטנציאל העברת הדבר המוכר גם בתור "המגיפה השחורה" שפקדה את אירופה לפני כמה מאות שנים, טיפוס מורני גם יכול לעבור על ידי הפרעוש.

בתוכן המידע המקצועי עבור כל מזיק מצוין אם הוא בעל פוטנציאל להעברת מחלות או לא לפי מחקרים וידע הקיים בימינו.

לפי פרסומים באתר משרד הגנת הסביבה מחולקים המזיקים לשתי קבוצות, מזיקים הנפוצים בשטחים פרטיים ומזיקים הנפוצים בשטחים ציבוריים.

המזיקים הנפוצים בשטחים פרטיים

בין המזיקים הנפוצים בשטחים פרטיים נמנים פרעושים, תיקנים (תיקן אמריקאי, תיקן גרמני, תיקן פסים חום, תיקן מזרחי, תיקנחול), עש, דג הכסף, פסוקאים וקרציות.

במקרי מפגע של מזיקים תברואיים ניתן להעזר במדביר מוסמך בעל רישיון מטעם משרד הגנת הסביבה על מנת שיבצע פעולות הדברה. 

פעולות הדברה שהמדביר מבצע כוללות גם סניטציה סביבתית, מלכודות, חומרי דחיה, חומרי משיכה, 

bottom of page